Prateeksha Lonkar to join the Diya Aur Baati Hum family