Sonal Parihar, Amit Tandon, Avinash Sahajwani, Neetha Shetty in Bhanwar