Sanjay Choudhary and Abhay Pratap Singh in SAB TV’s Chidiya Ghar